Jag vill gärna att mina smycken hittar hem till sin bärare, släpper in solljuset och bildar skuggor på kroppen

2022 erhöll jag ett stipendium från HDK-Valand Göteborgs slöjdförening ur Främjandefonden Karl-Ingemar Johanssons Minne inriktning smyckekonst. Motiveringen löd:

Gunilla Grahn examinerades från smyckekonst på HDK-Valand 1997. Under åren 2020-2012 arbetade Gunilla som lektor inom smyckekonst och studierektor på kandidatutbildningen i smyckekonst på HDK.

Gunilla har varit en viktig del i utvecklingen av utbildningen på HDK inom fältet smyckekonst, och i utbildandet av en stor del av de konstnärer och aktörer som är verksamma inom fältet smyckekonst i Sverige och internationellt idag.

Gunilla är också verksam som smyckeskonstnär, där hon med ett poetiskt berättande skapar en detaljrik och fantasifull värld genom sin blick på tillvaron.

Gunilla har även under många år arbetat med projektet JAAG – Jewellery as a Guest, där hon bygger upp smyckeskonstutställningar med smyckekonst hemma hos privatpersoner. JAAG har även visats på museer, mässor och andra offentliga platser. JAAG är en resande utställning där du får möte smyckekonst i en varierad och levande miljö med olika rum som inramning.

Gunilla Grahn har med nyfikenhet och intresse under hela sin yrkesverksamhet bidragit på många olika sätt till smyckekonstfältet i Sverige idag.